Çevre Politikamız

Kaliteli ürün ve hizmet üretirken, doğal çevreyi ve insan sağlığını gözetmeyi bir olmazsa olmazı olarak tanımlayan Atay Deri, kalite anlayışının temelinde çevreye ve tüm insanlığa saygı duymak gerektiği ön kabul saymıştır ve hem prensiplerine hem de kalite politikasına “çevre dostu” terimini eklemiştir.

Bu anlayış ve görüş altında;

  • Tabi olunan tüm yasal ve standart şartları ile birlikte uygunluk yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi,
  • Faaliyetlerden kaynaklı çevre etkilerini en aza indirerek kirliliği önlenmesi ve çevrenin korunması,
  • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını verimli kullanım teknikleri ile azaltılması ve geri dönüştürülebilir olanlarının geri dönüştürme yöntemleri ile faydalı ömürlerinin uzatılması,
  • Tedarikçilerin ve müşterilerin çevre koruma ile ilgili farkındalıklarının artırılması,
  • Doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması,
  • Tüm atıkların miktarının ve çevreye etkilerinin kontrol altında tutulması ve sürekli iyileştirme çerçevesinde azaltılmasının sağlanması,

“Çevre Politikamız” olarak belirlenmiştir.